vineri, 26 aprilie 2013

Eliminarea apostilei in cazul unor documente


 

Comisia Europeană a făcut o propunere de regulament pentru a reduce birocrația dar si  costurile suportate de cetățeni și întreprinderi în vederea recunoașterii autenticității în alt stat membru al UE a documentelor oficiale. Măsurile noului regulament se referă la eliminarea ștampilei apostilă și a unor serii de alte cerințe administrative.

Copii ale următoarelor tipuri de documente, precum și traduceri ale acestora, nu vor mai avea nevoie de legalizare/ ștampila apostilă, în cazul în care sunt prezentate împreună cu originalul: documentele referitoare la naștere, deces, nume, căsătorie sau parteneriat înregistrat, paternitate, adopție, domiciliu/ reședință, cetățenia și naționalitatea, proprietăți imobiliare, statutul juridic și de reprezentare a unei companii sau altă formă de asociere, drepturile de proprietate intelectuală sau documente care dovedesc absența unui cazier judiciar.

În cadrul aceluiași regulament, Comisia mai propune și introducerea unor formulare standardizate multilingve facultative, în toate limbile oficiale ale UE, pe care cetățenii și întreprinderile le-ar putea solicita în locul și în aceleași condiții aplicabile documentelor oficiale naționale cu privire la naștere, deces, căsătorie, parteneriat înregistrat, precum și statutul juridic și reprezentarea unei societăți sau a unei alte întreprinderi.

 

În cazul existenței unor suspiciuni justificate, statele membre vor putea verifica autenticitatea documentului cu autoritățile emitente, prin intermediul Sistemului de informare al pieței interne (IMI) existent, cu scopul garantării împotriva fraudei.

 

Niciun comentariu: