marți, 20 august 2013

Europarlamentarul Minodora Cliveti a reacţionat la declaraţia ministrului olandez pentru Afaceri Sociale            Ca urmare a declaraţiei făcute de ministrul olandez pentru Afaceri Sociale,  Lodewijk Asscher, prin care acesta solicită măsuri europene pentru a face faţă efectelor nedorite ale migraţiei pe piaţa muncii ce vor apărea odată cu ridicarea restricţiilor din 2014, în special a muncitorilor care provin din centrul şi estul Europei, europarlamentarul Minodora Cliveti, membră a Comisiei “Ocuparea forţei de muncă şi afaceri sociale” a reacţionat şi a trimis scrisori către José Manuel Barroso, Preşedintele Comisiei Europene şi László Andor, Comisarul pentru ”Ocuparea forţei de muncă, afaceri sociale şi incluziune”, prin care critică această atitudine şi cere Comisiei Europene să nu urmeze aceste sugestii.
            ” Am aflat cu surprindere faptul că ministrul olandez pentru Afaceri Sociale va solicita institutirea unui cod portocaliu privind circulaţia forţei de muncă în spaţiul comunitar. Încă înainte de a afla răspunsul dumneavoastră oficial, sunt convinsă că îl cunosc, şi acesta nu poate fi decât unul care să corespundă principiilor declarate ale  Uniunii Europene în materie de forţă de muncă şi anume: libera circulaţie a lucrătorilor cetăţeni europeni, garantarea drepturilor acestora pe întreg parcursul procesului de muncă, combaterea şomajului în rândul tinerilor cu o componentă specială privind garanţia pentru tineret, eliminarea discriminărilor de tot felul în procesul muncii.
            În plus, cunosc la fel de bine ca şi dumneavoastră şi susţin cu tărie necesitatea înfiinţării unei pieţe unice europene a forţei de muncă menită a folosi în mod judicious şi plenar şi a evita risipirea forţei de muncă, a pregăti specialişti punctual pe domenii de interes, pentru a armoniza specializarea cadrelor cu nevoile pieţei muncii europene.
            De asemenea, vă reamintesc că în conformitate cu prevederile tratatului unional, Comisia Europeană a declarat cu fermitate (între altele, şi în răspunsul pe care mi l-a  oferit la întrebarea legată de interzicerea accesului muncitorilor români în unele state membre)  că orice tip de discriminare a lucrătorilor  români va înceta la data de 31 decembrie 2013 şi nici un stat membru nu va mai putea invoca nici un motiv pentru restricţionarea pieţei sale de muncă faţă de români.
            De aceea, în calitate de eurodeputat român, membră a Comisiei „Ocuparea forţei de muncă şi afaceri sociale”, vă solicit să daţi un răspuns clar, fără echivoc acestei solicitări a ministrului olandez, în sensul deciziilor şi măsurilor europene pe care deja le-am invocat şi să nu permiteţi nici un fel de derogare de la acestea.” a menţionat în scrisorile sale europarlamentarul Minodora Cliveti.
            De asemenea, europarlamentarul român i s-a adresat în scris şi preşedintei Comisiei pentru “Ocuparea forţei de muncă şi afaceri sociale” din cadrul Parlamentului European, Pervenche Berès, care este o constantă apărătoare a drepturilor lucrătorilor europeni, căreia i-a cerut sprijin în acest demers. 


joi, 15 august 2013

3 oportunități de stagii pentru tinerii români în cadrul instituțiilor Uniunii EuropeneEuroparlamentarul Minodora Cliveti semnalează 3 oportunități de stagii pentru tinerii români în cadrul Parlamentului European, Comisiei Europene și Ombudsmanului European.
Stagiile remunerate Robert Schuman în cadrul Parlamentului European se adresează absolvenților de studii universitare iar scopul lor este de a le permite stagiarilor să își completeze cunostințele dobândite în timpul studiilor și să se familiarizeze cu activitatea Uniunii Europene, în special cu aceea a Parlamentului European. Durata stagiilor este de 5 luni, în fiecare an existând două perioade de începere a stagiilor, pentru anul viitor acestea sunt 1 Martie 2014, pentru care înscrierile vor începe pe 15 August 2013 (termen limită 15 Octombrie 2013), și 1 Octombrie 2014, pentru care înscrierile se vor desfășura între 15 Martie 2014 și 15 Mai 2014. Stagiile Robert Schuman includ stagiile cu opțiunea generală (aplicanții trebuie să  dovedească redactarea unei lucrări scrise substanțiale în cadrul studiilor universitare sau pentru o publicație științifică) și stagiile Robert Schuman cu opțiunea jurnalism (aplicanții trebuie să  dovedeasca experiență profesională, fie prin articole publicate, fie prin înscrierea în asociația jurnaliștilor dintr-un stat membru al UE, fie printr-o diplomă în jurnalism recunoscută în statele membre ale UE sau în statele candidate la aderare).
Comisia Europeană oferă tinerilor absolvenți universitari stagii pe o durată de cinci luni care au loc la Bruxelles sau Luxembourg. În această perioadă se fac înscrieri pentru stagiile cu data de începere 1 martie 2014. Termenul pentru depunerea cererilor este 30 August la prânz. Stagiarul va efectua aproximativ aceleaşi sarcini ca funcţionarii „administratori” la început de carieră, cum ar fi compilarea de informaţii şi documentaţie, organizarea unor grupuri de lucru, forumuri, audieri publice şi reuniuni, pregătirea de  rapoarte şi răspunsuri la întrebări, participarea la întâlniri de grup, clasificarea şi revizia lingvistică a textelor etc.
Ombudsmanul European oferă stagii de două ori pe an, în special absolventilor de drept. Stagiile au loc fie la Strasbourg, fie la Bruxelles, în functie de nevoile biroului. În aceasta perioadă se fac înscrieri pentru stagiile cu data de începere 1 ianuarie 2014 iar data limită de  înscriere este 31 August.  Aceste stagii au o durată minimă de 4 luni care poate fi extinsă până la maxim 12 luni, la alegerea Obdusmanului. Stagiarii din cadrul biroului Ombudsmanului trebuie să  aibă o foarte bună cunoaștere a limbii engleze. Prin urmare, candidaturile trebuie depuse în engleză.
Toate aceste 3 tipuri de stagii sunt remunerate iar valoarea subvenției este stabilită anual de Biroul pentru stagii și depinde de constrângerile bugetare. Cu titlu informativ, cuantumul bursei în 2013 este de 1,213.55 EUR pe lună.
Mai multe informații, precum și formularele online, le puteți obține urmând linkul:
Comisia Europeană

Consider că tinerii români trebuie să fie informați și să profite de oportunitățile aferente calității lor de cetățeni europeni. De aceea adresez invitația conaționalilor mei interesați de aceste stagii de pregătire finanațate de UE să acționeze.