joi, 25 octombrie 2007

PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR

Cabinet parlamentar
Deputat Minodora CLIVETI – P.S.D.


Declaraţie de presă

In legătură cu răspunsul domnului Paul Păcuraru, ministrul muncii, familiei şi egalităţii de şanse, la interpelarea pe care i-am adresat-o, cu privire la felul în care funcţionează Legea nr. 193/2006 privind tichetele cadou şi tichetele de creşă:
Domnul ministru afirmă în răspunsul său:

- Ministerul muncii, familiei şi egalităţii de şanse nu deţine date referitoare la acest subiect;
- din datele furnizate de unele organizaţii non-guvernamentale, domnul ministru trage concluzia că sistemul tichetelor de creşă nu funcţionează.

Legea nr. 193/2006 este un act normativ care doreşte să ofere o alternativă la concediul parental acelora dintre părinţii copilului de până la doi ani (sau trei, în cazul copilului cu handicap), care doresc să se întoarcă la muncă înainte de expirarea acestui termen.
Legea a avut susţinerea Guvernului Tăriceanu, a fost aprobată în Parlament cu o largă majoritate, fiind considerată o lege europeană, care oferă soluţii concrete de susţinere în practică a principiului european al concilierii familiei cu cariera.

Din răspunsul ministrului muncii rezultă clar că acest act normativ nu este decat o formă fără fond, de vreme ce la un an de la intrarea sa în vigoare acesta declară că din diferite motive, legea nu funcţionează.

Este încă un exemplu de muncă în zadar a legislativului, care traduce în fapt directive europene elaborând legi necesare, mai ales în acest domeniu atât de important al egalităţii şanselor, legi care nu sunt implementate.

Minodora CLIVETI
deputat P.S.D.

Niciun comentariu: